2019 – w Radzie Powiatu Tarnowskiego

 • Interpelacja w sprawie ustawienia na drogach powiatowych numer 1384K Zalasowa-Joniny-Szerzyny i 1357K Tarnów-Ryglice-Żurowa-Ołpiny drogowskazów kierunkowych do miejscowości Żurowa, Swoszowa oraz Olszyny
 • Interpelacja w sprawie naprawy gwarancyjenej nakładki asfaltowej drogi powiatowej nr 1403K Rzepiennik Suchy – Olszyny
 • Interpelacja w sprawie wykonania i konserwacji rowów oraz uzupełnienia i utwardzenia poboczy w pasie drogi powiatowej 1390K Turza – Sitnica w miejscowości Turza
 • Interpelacja w sprawie naprawy nakładki asfaltowej oraz podniesienia kratek ściekowych w ciągu drogi powiatowej 1387K Siepietnica – Lubaszowa w miejscowości Olszyny
 • Interpelacja w sprawie udrożnienia przepustu w ciągu drogi powiatowej 1403K Rzepiennik Suchy – Olszyny w miejscowości Olszyny
 • Interpelacja w sprawie likwidacji osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1387K Siepietnica- Lubaszowa w miejscowości Olszyny
 • Interpelacja w sprawie udrożnienia studzienki kanalizacyjnej na drodze powiatowej nr 1388K Jodłówka Tuchowska – Rzepiennik Strzyżewski – Ciężkowice
 • Interpelacja w sprawie wycięcia drzew oraz zakrzaczeń zasłaniajacych lampę w pasie drogi powiatowej 1388K Jodłówka Tuchowska – Rzepiennik Strzyżewski – Ciężkowice w miejscowości Rzepiennik Strzyżewski
 • Interpelacja w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych w Gminie Rzepiennik Strzyżewski
 • Interpelacja w sprawie udrożnienia rowu, likwidacji powstałego osuwiska oraz zabezpieczenia całego pobocza przed powstaniem kolejnych osuwisk w ciągu drogi powiatowej 1387K Siepietnica-Lubaszowa w miejscowości Olszyny
 • Interpelacja w sprawie pomalowania pasów i przejść dla pieszych koło Szkół Podstawowych w miejscowościach Olszyny, Ołpiny oraz Szerzyny a także zamontowanie oznakowania świetlnego przejścia przy Szkole Podstawowej w Olszynach
 • Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do wymiany dachu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazajlnych im. Prof. Czesław Majorka w Ryglicach oraz adaptacji poddasza na sale lekcyjne
 • Interpelacja w sprawie podjęcia dzialań zapewniających przywrócenie funkcjonowania przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Czermna-Ryglice-Tarnów oraz Tarnów-Ryglice-Czermna
 • Interpelacja w sprawie usunięcia nieczynnego kiosku w ciągu drogi powiatowej 1387K Siepietnica – Lubaszowa w miejscowości Olszyny
 • Interpelacja w sprawie uzupełnienia i utwardzenia poboczy, konserwacji rowów oraz udrożnienia przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1403K Rzepiennik Suchy – Olszyny w miejscowości Olszyny
 • Interpelacja w sprawie uzupełnienia i utwardzenia poboczy oraz konserwacji rowów w ciągu drogi powiatowej 1390K Ciężkowice – Turza – Sitnica – Strzeszyn w miejscowości Turza
 • Interpelacja w sprawie uzupełnienia i utwardzenia poboczy w ciągu drogi powiatowej 1388K Jodłówka Tuchowska – Rzepiennik Strzyżewski – Ciężkowice w miejscowości Rzepiennik Strzyżewski
 • Interpelacja w sprawie naprawy szkód po powodzi przy drodze powiatowej 1387K Siepietnica-Lubaszowa w miejscowości Olszyny, Ołpiny i Szerzyny
 • Interpelacja w sprawie udrożnienia rowu i przepustu na drodze powiatowej 1389K Rzepiennik Biskupi – Turza – Moszczenica w miejscowości Turza
 • Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzajacych do zamontowania barier ochronnych na drodze powiatowej 1389K Rzepiennik Biskupi – Turza – Moszczenica w miejscowości Turza
 • Interpelacja w sprawie zabezpieczenia przystanku oraz wykonania zatoczki i pobocza koło przystanku na drodze powiatowej 1389K Rzepiennik Biskupi – Turza – Moszczenica w miejscowości Turza
 • Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do opracowania dokumentacji i uzyskania niezbędnych pozwoleń w zakresie stabilizacji czynnego osuwiska na drodze powiatowej 1413K Czermna – Dębowa oraz remontu tej drogi z wykorzystaniem środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
 • Interpelacja w sprawie braku linii wyznaczających pasy ruchu na jezdni oraz wyznaczających krawedzie jezdni drogi powiatowej 1389K Rzepiennik Biskupi – Turza – Moszczenica w miejscowości Turza
 • Interpelacja w sprawie poprawy niebezpiecznych, popękanych odcinków nawierzchni i podmytego pobocza na drodze powiatowej 1389K Rzepiennik Biskupi – Turza – Moszczenica w miejscowości Turza
 • Interpelacja w sprawie poprawy wąskiego, niebezpiecznego, popękanego, grożącego zapadnięciem się niewielkiego odcinka nawierzchni i pobocza jezdni na drodze powiatowej oraz pobocza na drodze Tarnów – Ryglice – Ołpiny nr 1357K w miejscowości Żurowa
 • Interpelacja w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych w Gminach Rzepiennik Strzyżewski oraz Ryglice
 • Interpelacja w sprawie zabezpieczenia w budżecie środków oraz wykonanie w jak najszybszym czasie budowy chodnika w ciagu drogi powiatowej nr 1387K Siepietnica-Lubaszowa w miejscowości Olszyny oraz budowy i oznakowania wyniesionego przejścia dla pieszych w ciagu tej samej drogi przy szkole podstawowej