2020 – w Radzie Powiatu Tarnowskiego

  • Interpelacja w sprawie wykonania i konserwacji rowu w pasie drogi powiatowej 1387K Siepietnica-Lubaszowa w miejscowości Olszyny
  • Interpelacja w sprawie poprawy istniejących oraz dodania nowych płyt ażurowych zabezpieczających rów przed osuwaniem się ziemi w pasie drogi powiatowej 1387K Siepietnica-Lubaszowa w centrum miejscowości Olszyny
  • Interpelacja w sprawie wykonania pobocza dla ruchu pieszych oraz wycięcia zakrzaczeń w pasie drogi powiatowej 1390K Turza-Sitnica w miejscowości Turza