Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w miejscowości Turza.

W ostatnim czasie złożyłem interpelację w sprawie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w miejscowości Turza.
Wykonane prace polegały na wycięciu zakrzaczeń zawężających pas drogowy drogi powiatowej Turza – Sitnica w miejscowości Turza.
W okresie wiosenno-letnim zostaną tam również uzupełnione ubytki w poboczu drogi.
Działamy dalej…
Na odcinku tym zgłoszona będzie również przez mnie prośba mieszkańców o wykonanie konserwacji rowów Turza – Sitnica.