2021 – w Radzie Powiatu Tarnowskiego

 • Interpelacja w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Powiatu Tarnowskiego celem wykonania nakładki asfaltowej i poboczy w ciągu drogi powiatowej 1390K w kierunku Kwiatonowic
 • Interpelacja w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Powiatu Tarnowskiego celem wykonania nakładki asfaltowej na drodze powiatowej 1357K Tarnów-Ryglice-Żurowa-Ołpiny
 • Interpelacja w sprawie wykonania nakładki asfaltowej na drodze powiatowej 1357K Tarnów-Ryglice-Żurowa-Ołpiny w miejscowości Żurowa oraz Ryglice
 • Interpelacja w sprawie wykonania rowów oraz przepustu na odcinku wzniesienia drogi powiatowej 1357K Tarnów-Ryglice-Żurowa-Ołpiny w miejscowości Żurowa
 • Interpelacja w sprawie złożenia wniosku w zakresie przebudowy drogi powiatowej 1387K Siepietnica – Lubaszowa w ramach programu dla samorzadów Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
 • Interpelacja w sprawie wykonania utwardzonego pobocza pełniącego rolę chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1388K Jodłówka Tuchowska – Rzepiennik Strzyżewski – Ciężkowice w miejscowości Rzepiennik Strzyżewski
 • Interpelacja w sprawie konieczności pomalowania bocznych linii krawędziowych drogi powiatowej 1389K Rzepiennik Biskupi – Turza-Moszczenica w miejscowości Rzepiennik Biskupi, Turza
 • Interpelacja w sprawie konieczności pomalowania bocznych linii krawędziowych drogi powiatowej 1403K Rzepiennik Suchy – Olszyny w miejscowości Olszyny, Rzepiennik Biskupi, Rzepiennik Suchy
 • Interpelacja w sprawie konserwacji rowów oraz udrożnienia przepustu w ciągu drogi nr 1387K w miejscowości Olszyny
 • Interpelacja w sprawie montażu lustra w ciągu drogi powiatowej nr 1389K przy skrzyżowaniu z drogą gminną w miejscowości Turza
 • Interpelacja w sprawie wykonania przegladu oraz remontu nawierzchni dróg powiatowych numer: 1390K oraz 1389K w miejscowości Turza
 • Interpelacja w sprawie wykonania oświetlenia przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 1387K w miejscowości Olszyny przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Olszynach
 • Interpelacja w sprawie wprowadzenia do porządku obrad najbliższej XXVII Sesji Rady Powiatu Tarnowskiego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawacie porozumienia z Województwem Małopolskim, Gminą Rzepiennik Strzyżewski, Gminą Szerzyny oraz Gminą Tuchów określającego zasady i tryb współpracy przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1387K relacji Siepietnica-Lubaszowa
 • Interpelacja w sprawie wykonania przeglądu drogi, celem wyznaczenia pasa drogowego oraz wykonania nakładki asfaltowej i poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 1390K w miejscowości Turza