100-lecia jednostki OSP KSRG Rzepiennik Strzyżewski oraz 10-lecia Strażackiej Orkiestry Dętej

Serdecznie dziękuję za Zaproszenie na uroczystości 100-lecia jednostki OSP KSRG Rzepiennik Strzyżewski oraz 10-lecia Strażackiej Orkiestry Dętej. Po uroczystej Mszy Świętej w Kościele Parafialnym odbyła się cześć oficjalna z pożegnaniem dotychczasowego sztandaru oraz poświeceniem i przekazaniem nowego. Zostały wręczone odznaczenia i medale. Odbyła się również Defilada pododdziałów.
Miałem zaszczyt złożyć życzenia oraz odczytać list Starosty Tarnowskiego na tą okoliczność.
„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”