W Rzepienniku Biskupim zagrali dla Niepodległej

W Szkole Podstawowej im. Żołnierzy Armii Krajowej Oddziału „Regina II” w Rzepienniku Biskupim odbył się turniej piłki siatkowej „Gramy dla Niepodległej”.
W turnieju wzięły udział drużyny złożone z uczniów, rodziców, nauczycieli oraz samorządowców z terenu Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
Rozgrywki miały na celu integrację i aktywizację różnych grup społecznych poprzez wspólną grę dla Niepodległej.
Dzięki pomocy Pana Starosty Tarnowskiego Romana Łucarza poziom organizacyjny, ranga oraz prestiż tego wydarzenia stał na bardzo wysokim poziomie.
Podziękowania dla Pana Wicestarosty Jacek Hudyma za życzliwość i przekazanie nagród. Dziękuję Panu Przewodniczącemu Rady Powiatu Tarnowskiego Paweł Smoleń za wsparcie turnieju.
Dziękuję organizatorom Pani Sołtys Rzepiennika Biskupiego Grażyna Włodyka, Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej Pani Magdalena Wantuch, Stowarzyszeniu ADSUM oraz wszystkim zaangażowanym w organizację tego wydarzenia.
Ufundowane przez Pana Starostę nagrody zostały przekazane dla uczestników zawodów sportowych.
Za okazaną przez Pana Starostę pomoc serdecznie dziękujemy.