Nowy most Olszynach oddany dla mieszkańców

Został oddany dla mieszkańców nowoczesny, duży, bezpieczny, nowy most w Olszynach w Gminie Rzepiennik Strzyżewski w ciągu drogi powiatowej.
Zakres robót obejmował m. in. wykonanie robót rozbiórkowych, wykonanie robót ziemnych, wykonanie fundamentów i korpus podpór mostu. Wykonanie konstrukcji wraz z nawierzchnią mostu, wykonanie barier i bariero poręczy.
Cieszę się bardzo z realizacji tej ważnej dla mojego okręgu inwestycji. Poprawiło się bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz polepszył się komfort jazdy.
Tym samym bardzo dziękuję Panu Staroście Tarnowskiemu Romanowi Łucarzowi, Wicestaroście Jacek Hudyma, Tomasz Stelmach oraz Zarządowi Powiatu Tarnowskiego za przyznane środki.
Za wsparcie tej inwestycji dziękuję również Wójtowi Gminy Rzepiennik Strzyżewski Marek Karaś oraz jego zastępcy Przemek Beben.
Z mostu tego korzystają nie tylko mieszkańcy gminy Rzepiennik Strzyżewski ale również sąsiednich gmin Szerzyny oraz Tuchów.
W ciągu tej drogi powiatowej w ostatnich dniach wykonano nową nakładkę asfaltową, pomalowano również pasy krawędziowe, oznaczono przystanki autobusowe, usunięto osuwiska, dodano przepusty co w znaczny sposób poprawiło bezpieczeństwo na tej drodze.
Wykonano również odmulanie rowów oraz przepustów.
Co do przyszłości wspomnieć mogę o zleceniu przez powiat opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej relacji Siepietnica-Lubaszowa. Opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy ma służyć do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla tej drogi.
Jestem do dyspozycji mieszkańców całego mojego okręgu.