Bezpieczniej na drogach powiatowych w Olszynach, Rzepienniku Biskupim oraz Rzepienniku Suchym

Pomalowano na mój wniosek pasy krawędziowe drogi powiatowej Olszyny – Rzepiennik Suchy w miejscowościach: Olszyny, Rzepiennik Biskupi, Rzepiennik Suchy. Oznaczono również przystanki autobusowe co w znaczny sposób przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na tej drodze.
Temat bezpieczeństwa był poruszany przez mieszkańców na zebraniach wiejskich.
Podziękowania dla Starosty oraz Zarządu za przydzielone środki.
Pamiętajmy również dla własnego bezpieczeństwa o noszeniu odblasków. Kierowca widząc z daleka świecący punkt ma więcej czasu na odpowiednia reakcje. Zyskane w ten sposób sekundy mogą uratować zdrowie czy nawet życie pieszego.