Kontakt

Skontaktuj się ze mną za pomocą formularza kontaktowego.


Skontaktuj się ze mną za pomocą formularza kontaktowego.


Godziny:

Jestem do dyspozycji mieszkańców okręgu nr 8 obejmującego gminy: Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny oraz Ryglice.


Starostwo Powiatowe w Tarnowie

ul. Gabriela Narutowicza 38
33-100 Tarnów


Adres email:

rada@krzysztofplaczek.pl


Numer telefonu Starostwa Powiatowego w Tarnowie

tel. +48 (14) 6 883 300
fax +48 (14) 6 883 310