Gmina Rzepiennik Strzyżewski

Gmina Rzepiennik Strzyżewski leży w południowo-wschodniej części województwa małopolskiego w powiecie tarnowskim pomiędzy rzekami Ropą i Białą, w dolinie rzek Rzepianka (Rzepiennik) i Olszynka.

Tworzą ją wsie: Olszyny, Rzepiennik Biskupi, Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Suchy, Kołkówka i Turza.

Otwarcie nowego mostu na drodze powiatowej w Olszynach

W Olszynach odbyła się uroczystość otwarcia nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1305K relacji Siepietnica – Lubaszowa. Inwestycja wiązała się również z przebudową dojazdów do mostu w tej miejscowości. Ceremonii przecięcia wstęgi dokonali: Starosta Tarnowski Roman Łucarz, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Tomasz Stelmach, Radny Powiatu Tarnowskiego Krzysztof Płaczek. Gminę Rzepiennik Strzyżewski reprezentowali: Wójt […]

Bezpieczniej na drogach powiatowych w Olszynach, Rzepienniku Biskupim oraz Rzepienniku Suchym

Pomalowano na mój wniosek pasy krawędziowe drogi powiatowej Olszyny – Rzepiennik Suchy w miejscowościach: Olszyny, Rzepiennik Biskupi, Rzepiennik Suchy. Oznaczono również przystanki autobusowe co w znaczny sposób przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na tej drodze. Temat bezpieczeństwa był poruszany przez mieszkańców na zebraniach wiejskich. Podziękowania dla Starosty oraz Zarządu za przydzielone środki. Pamiętajmy również dla […]

Odmulanie rowów oraz przepustów przy drodze powiatowej w Olszynach

W Olszynach w Nagórzu na prośbę mieszkańców wykonywane jest odmulanie rowów oraz przepustów przy drodze powiatowej. Bardzo proszę mieszkańców o zgłaszanie problemów z rowami przy drogach powiatowych.  

Bezpieczniej na drogach powiatowych w Turzy oraz Rzepienniku Biskupim

Temat bezpieczeństwa był poruszany przez mieszkańców na zebraniach wiejskich. Na mój wniosek pomalowano pasy krawędziowe drogi powiatowej Rzepiennik Biskupi – Turza oraz oznaczono liniami skrzyżowanie w centrum miejscowości Turza co w znaczny sposób przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na tej drodze. Podziękowania dla Starosty oraz Zarządu za przydzielone środki. Pamiętajmy również dla własnego bezpieczeństwa o […]

Prace na terenie Olszyn

W centrum miejscowości Olszyn zostały na moją prośbę udrożnione rowy, przepusty, położone ażury zabezpieczające osuwaniu się ziemi przy drodze powiatowej. Dziękuję Dyrektorowi Zarządu Dróg Stanisław Pyzdek oraz Staroście Tarnowskiemu Romanowi Łucarzowi, Zarządowi Powiatu Tarnowskiego za wykonanie i przydzielone środki.  

Nowy most Olszynach oddany dla mieszkańców

Został oddany dla mieszkańców nowoczesny, duży, bezpieczny, nowy most w Olszynach w Gminie Rzepiennik Strzyżewski w ciągu drogi powiatowej. Zakres robót obejmował m. in. wykonanie robót rozbiórkowych, wykonanie robót ziemnych, wykonanie fundamentów i korpus podpór mostu. Wykonanie konstrukcji wraz z nawierzchnią mostu, wykonanie barier i bariero poręczy. Cieszę się bardzo z realizacji tej ważnej dla […]

Rocznica Akcji „BURZA” Walki Oddziału Regina II Batalionu „Barbara” 16 Pułku Armii Krajowej w Dąbrach

Reprezentowałem dziś samorząd Powiatu Tarnowskiego na uroczystościach 77. Rocznicy Akcji „BURZA” Walki Oddziału Regina II Batalionu „Barbara” 16 Pułku Armii Krajowej w Dąbrach. Honorowym Patronatem uroczystość objął Starosta Tarnowski Roman Łucarz. Uroczystość rozpoczęła Msza Św. w intencji poległych żołnierzy Armii Krajowej Oddziału REGINA II. Pod pomnikiem upamiętniającym poległych żołnierzy Armii Krajowej zostały złożone wieńce oraz […]

Trwa budowa mostu w Olszynach

Budowa mostu na drodze powiatowej w Olszynach jest wykonywania według założonego planu i powinna zostać wykonana bez opóźnień według ustalonych umów.

100-lecia jednostki OSP KSRG Rzepiennik Strzyżewski oraz 10-lecia Strażackiej Orkiestry Dętej

Serdecznie dziękuję za Zaproszenie na uroczystości 100-lecia jednostki OSP KSRG Rzepiennik Strzyżewski oraz 10-lecia Strażackiej Orkiestry Dętej. Po uroczystej Mszy Świętej w Kościele Parafialnym odbyła się cześć oficjalna z pożegnaniem dotychczasowego sztandaru oraz poświeceniem i przekazaniem nowego. Zostały wręczone odznaczenia i medale. Odbyła się również Defilada pododdziałów. Miałem zaszczyt złożyć życzenia oraz odczytać list Starosty […]

Uroczystości pod pomnikiem w Rzepienniku Suchym

Pod pomnikiem w Rzepienniku Suchym odbyły się uroczystości upamiętniające 77. rocznicę tragicznych wydarzeń. Uroczystość rozpoczęła Msza Św. polowa przy pomniku. Dzieci i młodzież wraz z Dyrekcją Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Suchym przygotowały na tą okazję piękny program artystyczny. Zostały złożone wieńce i kwiaty pod pomnikiem przez poszczególne delegacje wraz z rodzinami ofiar poległych.  

Ufundowanie nagród głównych na loterię fantową Dożynki Gminne 2021

Podczas Dożynek Gminnych ufundowałem na loterię fantową nagrody nowoczesny tablet oraz smartfon iPhone.

Wsparcie dla OSP Rzepiennik Strzyżewski

Pan Norbert Kaczmarczyk Poseł na Sejm RP przekazał wczoraj na ręce Druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzepienniku Strzyżewskim symboliczny czek na kwotę 19.800 zł z przeznaczeniem na zakup strażackich ubrań bojowych. Środki te pochodzą z Funduszu Sprawiedliwości – Ministerstwa Sprawiedliwości. Serdecznie dziękuję Panu Posłowi za pamięć i wsparcie dla strażaków OSP Rzepiennik Strzyżewski. Dziękujemy

Turniej Niepodległościowy

W Zakliczynie odbył się turniej piłkarski z okazji Święta Niepodległości zorganizowany przez nasz klub, a także Akademia Piłkarska English Football W rozgrywkach wystąpili młodzi zawodnicy naszego klubu! Drużyny biorące udział w turnieju: Roczniki 2013 i młodsi: AP English Football I AP English Football II AP English Football III/KS Rzepiennik Strzyżewski AP English Football Tarnowiec Roczniki […]

Usunięcie starego kiosku z centrum miejscowości Olszyny

Na prośbę mieszkańców na zebraniu wiejskim w Olszynach usunięto stary kiosk z centrum miejscowości Olszyny przy drodze powiatowej Siepietnica – Lubaszowa. Kiosk od dłuższego czasu był nie wykorzystywany i niekorzystnie wpływał na bezpieczeństwo, estetykę i wygląd centrum miejscowości Olszyny. Dziękuję Wójtowi Gminy Rzepiennik Strzyżewski za pomoc.

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w miejscowości Turza.

W ostatnim czasie złożyłem interpelację w sprawie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w miejscowości Turza. Wykonane prace polegały na wycięciu zakrzaczeń zawężających pas drogowy drogi powiatowej Turza – Sitnica w miejscowości Turza. W okresie wiosenno-letnim zostaną tam również uzupełnione ubytki w poboczu drogi. Działamy dalej… Na odcinku tym zgłoszona będzie również przez mnie prośba mieszkańców […]