Gmina Szerzyny

Gmina Szerzyny położona jest północno-wschodniej części Pogórza Ciężkowickiego i zajmuje większą część zlewni rzeki Olszynki i Czermnianki. Gmina Szerzyny składa się z pięciu wsi należących geograficznie do Pogórza Ciężkowickiego.

W skład gminy Szerzyny wchodzi 5 miejscowości: Czermna, Ołpiny, Swoszowa, Szerzyny, Żurowa.

Akcja „Odblaski to bezpieczeństwo, bezpieczeństwo to życie”

Strażacy z OSP KSRG Żurowa postanowili jak co roku zadbać o bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów rozdając im opaski odblaskowe. Celem akcji pod moim patronatem była poprawa bezpieczeństwa na drogach i wzrost świadomości związanej z byciem widocznym poprzez zachęcenie dzieci, młodzieży i dorosłych do noszenia odblasków. Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w akcję szczególnie Panu Łukasz Studziński […]