Z realizacji składanych interpelacji

Szanując swoich wyborców przedstawiam podjęte w ostatnim czasie interwencje jako Radny Powiatu Tarnowskiego, które mały na celu poprawę bezpieczeństwa na terenie mojego okręgu. Dziękuję mieszkańcom, sołtysom i radnym z poszczególnych gmin za wszelkie sugestie i liczę na dalszą współpracę dla…

Continue Reading