Akcja „Odblaski to bezpieczeństwo, bezpieczeństwo to życie”

Strażacy z OSP KSRG Żurowa postanowili jak co roku zadbać o bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów rozdając im opaski odblaskowe.
Celem akcji pod moim patronatem była poprawa bezpieczeństwa na drogach i wzrost świadomości związanej z byciem widocznym poprzez zachęcenie dzieci, młodzieży i dorosłych do noszenia odblasków.
Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w akcję szczególnie Panu Łukasz Studziński za organizację.
Dziękuje również Wicestaroście Tarnowskiemu Tomasz Stelmach za życzliwość i pomoc w pozyskaniu odblasków.
Pamiętajmy również dla własnego bezpieczeństwa o noszeniu odblasków. Kierowca widząc z daleka świecący punkt ma więcej czasu na odpowiednia reakcje. Zyskane w ten sposób sekundy mogą uratować zdrowie czy nawet życie pieszego.