I Turniej Piłkarski dla dzieci w Rzepienniku Strzyżewskim

Wspieranie dzieci i młodzieży jest dla mnie największym priorytetem. Stąd pomysł zorganizowania turnieju piłkarskiego wraz z Klubem Sportowym KS Rzepiennik Strzyżewski.
W turnieju wzięły udział drużyny złożone z dzieci w wieku 5-12 lat z terenu Powiatu Tarnowskiego, w tym dwóch drużyn z terenu naszej gminy KS Rzepiennik Strzyżewski oraz LKS Olszyny.
Podziękowania dla Zarządu Powiatu Tarnowskiego oraz Pana Starosty Tarnowskiego Romana Łucarza za ufundowane nagrody.
Dzięki pomocy Pana Starosty poziom organizacyjny, ranga oraz prestiż tego wydarzenia stał na bardzo wysokim poziomie.
Dziękuję Przewodniczącemu Rady Powiatu Tarnowskiego Pawłowi Smoleniowi za wsparcie.
Dziękuję Panu Radnemu Mateusz Ryndak za współorganizację i przygotowanie turnieju.
Podziękowanie dla Stowarzyszenia „ADSUM” za pomoc i obsługę gastronomiczną z Panią Sołtys Rzepiennika Biskupiego Grażyną Włodyka oraz Spółdzielni Socjalnej „SMAK”.
Dziękuję Panu Radnemu Waldemar Bajorek, kierownikowi drużyny KS Rzepiennik Strzyżewski Mariuszowi Bajorek, dyrektorowi GOK Piotr Niemiec oraz Andrzej Maczuga za pomoc.
Wielkie podziękowania dla trenerów Mieszko Okoński oraz Piotr Okoński.
Dziękuję za obecność Pana Wójta Marka Karasia oraz Przewodniczącego Rady Gminy Zbigniewa Bajorka.
Gratuluję wszystkim młodym piłkarzom walki, zaangażowania oraz talentu piłkarskiego.
Ufundowane przez Pana Starostę nagrody, zostały przekazane w całości dla zwycięzców zawodów sportowych.
Dziękuję trenerom i opiekunom poszczególnych zespołów, rodzicom oraz wszystkim zaangażowanym w organizację i pomoc.
Mam nadzieję, że spotkamy się wspólnie na kolejnym turnieju piłkarskim w naszej Gminie Rzepiennik Strzyżewski.