Otwarcie nowego mostu na drodze powiatowej w Olszynach

W Olszynach odbyła się uroczystość otwarcia nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1305K relacji Siepietnica – Lubaszowa. Inwestycja wiązała się również z przebudową dojazdów do mostu w tej miejscowości.
Ceremonii przecięcia wstęgi dokonali: Starosta Tarnowski Roman Łucarz, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Tomasz Stelmach, Radny Powiatu Tarnowskiego Krzysztof Płaczek. Gminę Rzepiennik Strzyżewski reprezentowali: Wójt Marek Karaś, Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Bajorek, Sekretarz Gminy Grzegorz Burkot, oraz Sołtys Olszyn Teofil Bąk. Wśród uczestniczących w wydarzeniu był także Rafał Jędrzejek przedstawiciel firmy BUDMOST, wykonawcy tej inwestycji, jak również Stanisław Pyzdek, z-ca dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Tarnowie, oraz Maciej Skrabacz Inspektor Nadzoru.
– To bardzo pokaźny obiekt i bardzo ładna konstrukcja, która – jak wierzymy – posłuży mieszkańcom regionu przez wiele lat – mówił Roman Łucarz.
Wykonawcą inwestycji była firma BUDMOST z Laskowej. Całkowita wartość zadania wyniosła ponad 1 mln 666 tys. zł. Połowa środków pochodzi z Ministerstwa Infrastruktury. Inwestycja polegała na rozbiórce istniejącego obiektu mostowego i budowie nowego, wraz z przebudową dojazdów do mostu. Całkowita długość mostu wynosi ponad 18 m, zaś szerokość całkowita obiektu to 11,70 m. Szerokość jezdni to 7 m. Obiekt posiada chodnik jednostronny o szerokości 2,0 m.
Zadowolenia z oddania inwestycji do użytku nie kryją mieszkańcy, oraz użytkownicy drogi powiatowej Siepietnica – Lubaszowa, bowiem jest to ważny ciąg komunikacyjny, który łączy dwie gminy: Szerzyny i Rzepiennik Strzyżewski.
Źródło: Starostwo Powiatowe w Tarnowie