Życzenia Świąteczne

Szanowni Mieszkańcy
Gminy Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny, Ryglice

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia wszystkim Mieszkańcom Gminy Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny, Ryglice życzę zdrowych i pogodnych Świąt. Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych napełni Wasze serce spokojem i radością. Niech przyniesie wytchnienie od codziennych zmagań i trosk. Życzę również, aby magia Świąt Bożego Narodzenia pozostała w Waszych sercach jak najdłużej.

Za nami już rok 2021 – w którym mimo ciężkiej sytuacji związanej z pandemią udało się zrealizować wiele ważnych dla naszych mieszkańców inwestycji, związanych szczególnie z poprawą bezpieczeństwa, takich jak: rozbiórka drewnianego mostu i budowa nowego na potoku Olszynka w Olszynach, z którego korzystają również mieszkańcy Gminy Szerzyny oraz Tuchów. Remonty nawierzchni dróg powiatowych z pomalowaniem pasów, utwardzeniem poboczy, udrażnianiem rowów oraz przepustów na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski w miejscowościach Rzepiennik Biskupi, Rzepiennik Suchy, Olszyny, Turza. Położenie nowej nakładki asfaltowej w miejscowości Turza, stabilizacja osuwisk przy drodze powiatowej w Olszynach. Budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Rzepienniku Strzyżewskim. Wspieranie inwestycji realizowanych przez Zarząd Powiatu Tarnowskiego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach.

W planach dalsze dbanie o bezpieczeństwo naszych mieszkańców, zlecenie przez powiat opracowania programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej relacji  Siepietnica – Lubaszowa”. Położenie nowej nakładki asfaltowej na zniszczonych odcinkach dróg powiatowych: Turza – Kwiatonowice oraz Ryglice – Żurowa. Pomalowanie pasów na drodze powiatowej w Rzepienniku Strzyżewskim oraz wykonanie poboczy przy cmentarzu w Rzepienniku Strzyżewskim.

Staram się też na bieżąco wspierać dzieci i młodzież z terenu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny poprzez ufundowanie nagród dla uzdolnionych, organizację turniejów piłkarskich oraz akcji charytatywnych dla dzieci. Obejmowałem też swoim patronatem wydarzenia sportowe, kulturalne oraz patriotyczne.

Chciałbym również serdecznie podziękować za okazane zaufanie. Zrobię wszystko, aby wspólnie z Państwem szukać jak najlepszych rozwiązań i pomysłów dla dobra oraz rozwoju naszego regionu.

Niech Nowy Rok 2022 da nam wszystkim więcej radości i zadowolenia niż smutków i rozczarowań. Niech spełnią się marzenia, dzięki którym osiąga się nawet to, co wydaje się trudne i niemożliwe.

Niech dla Nas wszystkich będzie to dobry rok.

Z wyrazami szacunku

Krzysztof Płaczek
Radny Powiatu Tarnowskiego